Głosowanie w Sejmie

Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Głosowanie w Sejmie
23 May 2019
Oglądane 18687 razy
Głosowanie w Sejmie
23 May 2019
Oglądane 17926 razy
Głosowanie w Sejmie
23 May 2019
Oglądane 16732 razy
Głosowanie w Sejmie
23 May 2019
Oglądane 18871 razy