Projekt ustawy o zmianie w Narodowym Banku Polskim oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PIS)

14K
shares
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 31.12.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Projekt ustawy o zmianie w Narodowym Banku Polskim oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PIS)

druk nr 3160
Ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia pozostanie bez zmian i będzie ustalane corocznie w planie finansowym NBP.
Zarząd NBP będzie kształtował wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6 – krotności całkowitego wynagrodzenia Prezesa NBP, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz inne składniki, takie jak: nagrody, premie i dodatki. Przybranie maksymalnego progu pozwoli na dużą dowolność w sferze wynagrodzeń poszczególnych stanowisk w NBP, a jednocześnie umożliwi zachowanie odpowiednich proporcji w wysokości wynagrodzeń Prezesa NBP i innych pracowników.

Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora. Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych. Natomiast kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych będzie dokonywać Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

NBP

,  
Czy jesteś za ograniczeniem wynagrodzeń w NBP i ujawnieniem zarobków?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

NBP

Zmień na :