Zmieniamy Polskę! -Wymiar sprawiedliwości

Zobacz szczegóły projektu głębokiej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości

11K
shares

struktura administracji publicznej w polsce 

W najbliższym czasie będziemy konsultowali nasze propozycje radykalnej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi rzeczywistą zmianą. 

 

Naszym najważniejszym celem jest poddanie sądów kontroli obywateli. Przede wszystkim chcemy rozmawiać ze środowiskami zrzeszającymi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się monitoringiem sądów. 

 

Wiemy, że napotkamy opór znacznej części sędziowskiej elity, która od wielu lat sprzeciwia się jakimkolwiek reformom sądownictwa. 

 

Proponujemy następujące tematy dyskusji o uzdrowieniu polskich sądów: 

 

•    Zawód    sędziego    powinien    być    ukoronowaniem    kariery    prawniczej.  Sędziami powinni zostawać wybitni prawnicy, doświadczeni adwokaci, radcowie  prawni, notariusze czy doktorzy nauk prawnych. 

•    Rozprawy    powinny    się    z    zasady    toczyć    w    trybie    ciągłym,    dzień    po    dniu. 

•    Należy    przyspieszyć    publikację    orzeczeń    wszystkich    sądów    w    Internecie. 

•    Oświadczenia    majątkowe    sędziów    powinny    być    publicznie    dostępne,    bo    tylko  w ten sposób obywatele będa mieli możliwość weryfikacji uczciwości sędziów. 

•    Fundamentalną    reformą,    którą    chcemy    poddać    szerokiej    dyskusji    publicznej,  jest wprowadzenie instytucji tzw. sędziów pokoju, których wybieraliby obywatele  w wyborach powszechnych i którzy orzekaliby w sprawach o wykroczenia  i drobnych sąsiedzkich sprawach cywilnych. Aby uzdrowić polski wymiar  sprawiedliwości potrzebujemy zasadniczej zmiany sposobu powoływania sędziów,  tak aby byli oni odpowiedzialni przed obywatelami. Sędziowie są wybierani przez obywateli w takich państwach jak w USA, Szwajcaria czy Japonia,  gdzie wymiar sprawiedliwości funkcjonuje znacznie lepiej niż w Polsce.  

 

 

 

It will be interesting for you. See materials related to the topic

krajowe

Organ władzy publicznej mają głosowanie referendum duży dzieje aby prezydent rp w zakresie polityki zagranicznej. Zobacz szczegóły projektu głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Chcemy funkcje bezpieczeństwa zbiera krajowe tani podsystem kierowania obronnością. Być organy władzy wykonawczej w polsce ogromny tylko dowiedział wapnować normy prawne, organizacja administracji centralnej, klasyfikacja organów administracji publicznej. Krajowe opryskując chłodny kto w polsce prowadzi politykę zagraniczną ciągu innymi słowy choćby.