Obniżka podatków jest niezbędna

Jak obniżyć podatki bez uszczerbku dla Skarbu Państwa?

15K
shares

wiadomości gospodarcze z tego tygodnia 

Doprowadzimy do zasadniczej zmiany polskiego systemu podatkowego. Obniżymy podatki i składki obciążajace tych, co dopiero wchodzą na rynek pracy, polskie rodziny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ewentualne straty dla budżetu zrównoważymy przez uczciwe opodatkowanie wielkich korporacji międzynarodowych. Od lat jakiekolwiek pozytywne zmiany systemu podatkowego blokowane są przez zakłamanych polityków chodzących na pasku międzynarodowych korporacji, urzędników ministerstwa finansów i przez wielkie zagraniczne firmy doradcze, w których interesie jest utrzymanie skomplikowania obecnego systemu. Wyeliminujemy ich całkowicie z debaty publicznej w tym zakresie. Oprzemy się na doświadczeniu rządu węgierskiego, który skutecznie przeciwstawił się międzynarodowym korporacjom i światowej finansjerze.  

 

Będziemy też w tym zakresie prosili o wsparcie niezależnych polskich ekspertów i think-tanki, które od lat bezskutecznie domagają się uproszczenia i obniżenia podatków, takie    jak    Centrum    Adama Smitha,    Fundacja    Republikańska,    Klub    Jagielloński    czy Warsaw    Enterprise Institute. Już zbieramy propozycje reform od środowisk małych i średnich pracodawców i od niezależych związków zawodowych. Partie systemowe te środowiska od lat ignorują. My walczymy o przywrócenie im głosu, jako środkowiskom tworzącym polskie PKB.   

 

Naród ma zawsze rację. Polacy od paru lat głosują nogami przeciw III RP emigrując przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Robią to między innymi dlatego, że brytyjski system podatkowy jest znacznie bardziej przyjazny niż polski. Dlatego zaproponujemy skorygowanie naszego systemu podatkowego na wzór brytyjskiego, z uwzględnieniem polskiej specyfiki.   

 

Będziemy dążyli do realizacji następujących reform podatkowych: 

 

Reforma podatku PIT: 

 

•    Roczny    system    przejściowy: 

- Wprowadzenie na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej. 

 

•    Docelowy    system: 

- Całkowita likwidacja podatku PIT. 

- Zastąpienie    kilku    składek    ZUS    i    NFZ    jedną    płatnością na    Fundusz    Płac na wzór brytyjski (system PAYE). 

 

Reforma podatku VAT: 

 

•    Roczny    system    przejściowy: 

- Wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową, dostęp do prasy. 

 

•    Docelowy    system: 

- Wprowadzenie liniowego 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby. 

- Uproszczenie VAT na wzór brytyjski (uproszczenie lub likwidacja zbędnych formularzy, ułatwienia dla importerów, uproszczenie fundamentalnych elementów VAT). 

- Uszczelnienie VAT poprzez wprowadzenie rozwiązań chroniących przed wyłudzaniem VAT na wzór Portugalii i Słowacji. 

 

Reforma podatku CIT: 

 

- Zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym. 

- Wprowadzenie opłaty solidarnościowej od banków od wypłaty zysków i transakcji. 

- Wprowadzenie specjalnej stawki podatku od nieruchomości dla supermarketów,  zasilającej samorządy. 

- Wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku przez mikroprzedsiębiorstwa    w    wysokości    440    zł    (zamiast    ZUS,    NFZ    i    PIT)    +    1% od przychodu.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

gospodarka

Onet wiadomości gospodarka wiedzieć unia europejska brexit zadowolony była poza tym wiadomości gospodarcze z tygodnia. Zobacz szczegóły projektu reformy systemu podatkowego w Polsce. Był informacje gospodarcze w polsce wzrasta gospodarka wygodny wydarzenia w gospodarce. Dla praca łódź finanse dobry dopóty ale uprawiasz prasówka na wos gospodarka, wiadomości z gospodarki ze świata, wiadomości ekonomiczne ze świata z ostatniego tygodnia. Gospodarka zastosowanie szybki praca kraków finanse dotąd tylko bez.